logo

NON-STOP

PARTE

- 24 hod. prevoz zosnulých z nemocníc a domov
- Kompletné pohrebné a kremačné služby
- Predaj vencov a kytíc
- Predaj rakiev a urien
- Profesionálny prístup
- Dôstojná rozlúčka
- Najlepšie ceny

KONTAKT

0949 555 292

034 772 60 63

pohrebnictvo.ivos@gmail.com

Prevádzka 1: Mierové námestie 1166, 901 01 Malacky

Prevádzka 2: Hlavná 29 (oproti pošte), 900 31 Stupava